Ocolul Silvic Privat Brețcu

Ocolul Silvic Privat Brețcu a fost înființată în baza art.15 din Legea 46/2008-Codul silvic, a fost înscris în Registrul Național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice la poz.76, prin Încheiere judecătoarească din 02.07.2009. Ca temei legale prin prisma cărora se pronunță este și OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.Conform Actul constitutiv […]