Întâlnire Grup de lucru CDI

Pe data de 16.11.2018 a avut loc la Sfântu Gheorghe prima întâlnire a grupului de lucru CDI, stabilit în cadrul seminarului de planificare strategică din data de 14-15.11.2018, având următoarea componență: Bokor-Tóth Zoltán – MultiNr. Srl, Dorel Neagu – Witz Chairs Srl; Bagoly Miklós-Levente – Mondoimpex Srl; Damokos Csaba – Grizzly & Co.; Dr. Bartha Sándor; Veres Ferenc – Arta Veres Srl.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul implementării de către PRO WOOD a proiectului “Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PROWOOD – INNO WOOD” din cadrul PNIII, corespunzând activității A1.3 Studiu privind stabilirea obiectivelor CDI referitoare la dezvoltarea si producerea produselor/tehnologiilor/serviciilor vizate si a acestor produse/tehnologii/servicii ce urmează a fi dezvoltate in cadrul clusterului PRO WOOD.

1.Scopul grupului de lucru CDI este acela de a elabora strategia CDI a clusterului PRO WOOD.

2. Grupul de lucru CDI va coopera cu celelalte grupe de lucru înființate la nivelul clusterului.

3. Grupul de lucru va fi coordonat de către persoana desemnată aparținând managementului clusterului PRO WOOD.

A fost de asemenea stabilit un calendar de activități pentru implementarea activităților.

.