Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Ingineria Lemnului

Singura facultate din țară care pregătește ingineri specializați pentru designul și tehnologia mobilei și a produselor finite din lemn, pentru domeniul prelucrării lemnului ȋn general, Facultatea de Ingineria Lemnului funcționează ca instituție de sine stătătoare din anul 1959. Anterior acestei date, facultatea a funcționat până ȋn anul 1953 ȋn cadrul Institutului de Exploatare și Industrializarea Lemnului București, ca secție de Exploatare și Industrializare a Lemnului. Ȋntre anii 1953 – 1956, aceasta a funcționat ca secție ȋn cadrul Facultății de Exploatare și Industrializare a Lemnului din cadrul Institutului Forestier din Brașov, iar ȋn perioada 1956 – 1959, ca secție la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Brașov, sub denumirea de Mașini pentru Industrializarea Lemnului.

Cele mai recente știri