Regia Nationala a Padurilor Directia Silvica Covasna

Padurile aflate pe raza de activitate a Directiei Silvice Covasna sunt situate in interiorul Carpatilor de Curbura, reprezinta 46% din suprafata judetului, iar ca altitudine sunt cuprinse intre 500 m si 1777 m (Vf. Lacauti), ocupand o suprafata totala de 173,4 mii ha.
Pe zone geografice, 63% din teritoriu se afla in zona montana, cu paduri de rasinoase si fag, iar 37% din teritoriu, in zona dealurilor, cu paduri de fag, gorun si diverse specii.
La data de 31.12.2018, din totalul de 173,4 mii ha, 28,3 mii ha reprezinta fondul forestier ramas in proprietatea publica a statului.
Ca repartitie pe grupe functionale, padurile cu functii speciale de protectie reprezinta 41 %, iar padurile cu functii de productie si protectie 59 %.
Directia Silvica Covasna este inclusa, alaturi de alte directii silvice, in actiunea Regiei Nationale a Padurilor de obtinere a certificatului FSC pentru management forestier responsabil.

Cele mai recente știri