Garda Forestiera Brasov

Garda Forestiera Brasov, are sediul pe strada Ioan Slavici Nr.15 A. Este o instituţie publica finantata exclusiv de la bugetul de stat, fiind organizata in structura Ministerului Apelor si Padurilor. In principal are functia de reprezentare a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (MAP), în teritoriu, iar ca atributii principale pe segmentul de control, se regasesc îndeosebi controlul respectării regimului silvic de către toţi deţinătorii de suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră, precum şi de agenţii economici ce au ca obiect de activitate exploatarea, comercializarea, administrarea vegetaţiei forestiere, iar pe segmentul de implementare, asigură consultanţa şi coordonarea acestor deţinători în a administra suprafeţele deţinute în proprietate în conformitate cu regulile regimului silvic.

Cele mai recente știri