ASIMCOV – Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna

Scopul Asociației:
Sprijinirea întreprinzătorilor mici şi mijlocii din regiune prin reprezentarea intereselor acestora. Participarea la dezvoltarea regională, colaborând cu autorităţile publice locale, naţionale, cu instituţiile publice şi organizaţiile economice în acest scop.

Obiectivele asociației:
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile similare, mediatizarea activităţilor asociaţiei pentru a crea o imagine pozitivă, atragerea fondurilor de finanţare şi folosirea lor în regiune, organizarea cursurilor de perfecţionare şi instruire.

Cele mai recente știri