Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna asigura, fara plata, persoanelor fizice sau juridice interesate, în conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca.
Servicii pentru persoane fizice: informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neîncadrate în munca precum si a altor persoane, în vederea gasirii unui loc de munca ; medierea între cererea si oferta pe piata muncii; calificarea si recalificarea persoanelor neîncadrate în munca; cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu; stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca si a altor categorii socio-profesionale; alte servicii specifice.
Servicii pentru persoanele juridice: medierea între cererea si oferta pe piata muncii; selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca; aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca; consilierea pentru crearea de întreprinderi mici si mijlocii; stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, în conditiile legii; alte servicii specifice.

Cele mai recente știri