Stiri

Despre Pro Wood

Despre Pro Wood Ideea formării Clusterului Regional al Lemnului PRO WOOD s-a născut la începutul lui 2010 în atelierul de idei al ASIMCOV. Scopul nostru a fost realizarea unui parteneriat larg pentru susţinerea întreprinderilor din domeniul exploatării forestiere, din industria semifabricatelor din lemn şi industria mobilei din judeţele Covasna şi Braşov. Acest parteneriat s-a realizat pentru creşterea competitivităţii acestor intreprinderi, unde capacităţile de cercetare-dezvoltare pot fi concentrate cu ajutorul cunoştiinţelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului pe piaţă. În cadrul acestui parteneriat trebuiesc armonizate interesele antreprenorilor, instituţiilor de cercetare, autorităţilor locale în primul rând în zona noastră, dar şi în asociaţiile de clustere naţionale şi internaţionale. Obiectivele clusterului Pro Wood sunt dezvoltarea de produse şi servicii specifice clusterului, participarea şi/sau iniţierea de proiecte de inovare şi dezvoltare, dezvoltarea unei politici coerente de cluster, elaborarea unor proiecte legislative şi conştientizarea legislaţiei în vigoare în rândul membrilor. Sarcina noastră este dezvoltarea unei strategii de management, căutarea de soluţii noi pentru ca produsele şi serviciile noastre să ajungă competitive pe pieţele naţionale şi internaţionale. La conferinţele, seminariile noastre ne consultăm despre oportunităţle de colaborare; sursele, informaţiile şi bazele de date sunt partajate reciproc între membrii clusterului. În cadrul clusterului avem avantajul de a atrage surse de finanţare comune. Membrii clusterului au acces la experienţele comune în tehnologie şi organizare, la posibilitîţi de perfecţionare profesională, putem împărţi costurile, riscul şi putem valorifica împreună rezultatele cercetărilor. Clusterul PRO WOOD ca parte a unor organizaţii naţionale şi internaţionale poate servi ca model pentru dezvoltarea de clustere regionale, ca parte a unei noi paradigme de dezvoltare economică. Documente descărcabile PROWOOD Regulament Cluster PROWOOD Cerere de adeziune Cerere de adeziune KOFA – PROWOOD Conducerea ProWood BAGOLY Miklós-Levente – Președinte BOKOR-TÓTH Zoltán – Vicepreședinte MIKLÓS András – Vicepreședinte KATÓ Béla – Vicepreședinte KÁDÁR Rezső – Manager Organizații Profesionale Asociația KO-FA ASIMCOV – Asociația IMM-urilor din județul Covasna Ocolul Silvic Privat Breţcu Autorități Publice Locale Consiliul Judeţean Covasna Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc Consiliul Local al Orașului Covasna Consiliul Local al Comunei Breţcu Consiliul Local al Comunei Zágon Cercetare și inovare Universitatea Transilvania Braşov – Facultatea de Industria Lemnului Instituții de învățământ Inspectoratul şcolar al Judeţului Covasna Grupul şcolar Kós Károly, Sfântu Gheorghe Grupul şcolar Baróti Szabó Dávid, Baraolt Instituții deconcentrate Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov Direcţia Silvică Covasna Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

Cele mai recente știri