BIO WOOD NET

Anunț finalizare proiect

Rețea distribuită de cercetare-inovare industrială în parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în clusterul Pro Wood – Bio Wood Net

[Anunț finalizare proiect]

Asociația KO-FA, cu sediul în Sfântu Gheorghe, strada Presei nr. 4, jud. Covasna
anunță finalizarea proiectului intitulat ”Rețea distribuită de cercetare-inovare
industrială în parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în
clusterul Pro Wood – Bio Wood Net” cod MySmis 153031, derulat în perioada
21.10.2022- 31.12.2023. Proiectul a fost implementat pe baza contractului de
finanțare POC 413/390089/21.10.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 19.592.505,68 LEI, din care valoarea co-
finanțării UE fiind de 10.572.043,06 LEI.
Proiectul s-a derulat în perioada 21.10.2022 – 31.12.2023.
Obiectivul general al proiectului a fost: Cresterea capacității CDI la nivelul
clusterului PRO WOOD în domeniul bioeconomiei în vederea dezvoltării durabile a
sectorului forestier.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul Specific 1 – Întărirea cooperarii CDI între membrii clusterului Pro Wood
prin achiziționarea de echipamente care să conducă la utilizarea inovativă a
structurilor din lemn în cadrul conceptului de glamping. Atingerea acestui obiectiv
va avea drept rezultat achiziționarea unor echipamente moderne menite a susține
efortul comun CDI la nivelul clusterului, în vederea obținerii unui nou produs
inovativ, structura glamping din lemn.

Obiectivul specific 2 – Creșterea gradului de inovare a membrilor clusterului Pro
Wood prin intermediul unor servicii de consultanță în domeniul inovării adecvate
nevoilor firmelor.
Obiectiv specific 3 – Întărirea coeziunii și creșterea numărului de membri ai
clusterului ProWood prin facilitarea colaborării și promovarea clusterului la nivel
regional, național și internațional. Atingerea acestui obiectiv va avea drept rezultat
consolidarea organizațională a Pro Wood, creșterea vizibilității științifice și
economice a clusterului la nivel regional, național și internațional.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020]

[Date de Contact]
Asociația KO-FA, entitatea de management a Clusterului Regional al lemnului PRO
WOOD
KÁDÁR Rezső, manager cluster
e-mail: prowoodcluster@gmail.com
tel: 0726343436

Cele mai recente știri