Vizite la întreprinderile membre și audituri de inovare

Creșterea numărului de servicii specifice de inovare oferite companiilor din cluster și creșterea capacității proprii de inovare a acestora este chiar unul dintre obiectivele specifice ce va fi atins prin aplicarea unei game diversificate de instrumente dedicate cum ar fi: audituri de inovare, maparea competențelor de inovare, asitență și formare specializtă pentru transferul de cunoștințe.
În acest sens, echipa de management a clusterului regional al lemnului PRO WOOD alături de experți externi au derulat pe parcursul lunii iunie 2019, vizite la întreprinderile membre ale clusterului, derulând interviuri în vederea realizării unor audituri de inovare. Pe parcursul acestor vizite a fost urmărită creșterea gradului de inovare a firmelor membre, în vederea consolidării clusterului și a creării condițiilor pentru inovarea în parteneriat, internaționalizare și atingerea obectivelor propuse.

În cadrul acestor vizite s-au purtat discuții cu reprezentanții companiilor privind gradul de inovare și dezvoltare a acestora, strategia de management a fiecărei companii, posibilitățile de creare de noi produse și accedere pe noi piețe. Fiecare interviu s-a finalizat cu un raport și cu recomandări la nivel individual pentru fiecare companie.
Vizitele precum și auditurile de inovare vor continua în toamna aceasta urmând ca până la sârșitul anului 2019 un număr de 37 de companii din cluster să beneficieze de servicii specifice de inovare.