Pași importanți în dezvoltarea clusterului „Pro Wood”, printr-un proiect cu cofinanțare europeană

Proiectul, intitulat „Creșterea Competitivității IMM-urilor din clusterul <<Pro Wood>> prin integrarea acestora în lanțuri de furnizori naționali și internaționali”, a fost accesat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), fiind co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Lansat în urmă cu 18 luni, proiectul a fost finalizat vineri, în cadrul unei conferințe ce a avut loc la Sfântu Gheorghe, în prezența reprezentanților clusterelor din zonă, reprezentanților instituțiilor membre ale clusterului ”PRO WOOD”, reprezentanților facultății de Industria Lemnului din Brașov și nu numai.

„Am reușit să finalizăm acest proiect foarte bine, cu succes, după părerea mea!”, a declarat în deschiderea evenimentului, președintele clusterului PRO WOOD, Bagoly Miklós-Levente.

Managerul clusterului, Kádár Rezső, a declarat, la rândul său că proiectul, care și-a propus să dezvolte clusterul și să asigure viitorul acestuia, a fost finalizat cu bine.

Când a fost elaborat proiectul s-a avut în vedere dezvoltarea unui management al unui cluster care să aibă viitor. Deci, cel mai important pentru noi a fost ca la terminarea celor 18 luni de implementare a proiectului să avem un management care poate să ducă <<viața>> clusterului mai departe”, a declarat managerul clusterului „PRO WOOD”, Kádár Rezső.

Acesta a menționat că proiectul a avut următoarele obiective: întărirea capacității instituționale a asociației „KO –FA”- entitatea de management a clusterului „PRO WOOD”, în vederea atragerii de noi membri într-un lanț integrat de furnizori, în vederea atingerii nivelului de excelență în management și a intensificării cooperării regionale, naționale; creșterea nivelului de pregătire și a competențelor specifice la nivelul managementului IMM-urilor membre și al operatorilor tehnici în vederea reducerii costurilor de producție și a îmbunătățirii calității produselor; implementarea unei politici de marketing comune în vederea creșterii portofoliului de clienți, diversificarea gamei de produse și asumării unei poziții active pe piață; intensificarea cooperării privind Cercetarea, Dezvoltarea tehnologică şi Inovarea (CDI) cu Facultatea de Industria Lemnului din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov și alți furnizori de CDI.

Proiectul a cuprins activităţi de management al clusterului (derulate de președintele clusterului, Bagoly Miklós-Levente; Kádár Rezső – manager; Sulyok-Pál Andrea – asistent manager; Csog Judit – responsabil financiar) și alte activități, despre care a oferit detalii managerul clusterului:

„În cadrul proiectului, am dezvoltat managementul; ne-am implicat în rețele trans- sectoriale – avem o colaborare foarte bună cu alte clustere din alte sectoare, avem o relație foarte bună cu clusterele din domeniu, din România, dar nu numai; suntem implicați în mai multe proiecte internaționale, și aș aminti aici un proiect aflat în plină desfășurare, derulat împreună cu clusterul de mobilă din Bulgaria (…). Am organizat evenimente vizând schimb de experiență cu colegii noștri, cu alte clustere, cu clustere din alte domenii, pe plan național și internațional, am avut participanți din partea clusterului, la cursuri de management al clusterelor, am organizat sesiuni de instruire pentru IMM-uri; am participat la misiuni economice, am dezvoltat un portal; am elaborat un catalog de produse ale clusterului, am avut activități de branding; am obținut medalia de bronz pentru cluster (…)”, a spus managerul clusterului, „PRO WOOD”, Kádár Rezső.

Acesta a menționat că activitățile derulate în cadrul proiectului au avut ca urmare creșterea numărului membrilor clusterului, creșterea încrederii membrilor în managementul clusterului, dezvoltarea comunicării între membrii clusterului și echipa de management a acestuia, dezvoltarea de noi colaborări, achiziționarea de echipamente și software pentru membrii clusterului, noi colaborări și noi proiecte cu clustere similare din Europa, crearea unor facilități pentru membrii clusterului (n.r.- clusterele fiind entităţi care contribuie la dezvoltarea unui nivel de activitate, instrumente prin care se realizează o cooperare între oameni şi instituţii care activează în acelaşi domeniu ori au interese comune).

Președintele Asociației Clusterelor din România și consultant al clusterului „PRO WOOD” și consultant al proiectului, Daniel Coșniță, a precizat că ”PRO WOOD” este primul cluster în sens modern, din România. Referindu-se la proiectul încheiat vineri, Daniel Coșniță a declarat: ” Clusterul PRO WOOD este primul cluster în sens modern din România, el a fost generat deja în anul 2010, cu sprijinul Programului cadru 7 – componenta de Regiuni ale Cunoașterii – și în mod firesc, clusterul și-a continuat activitatea, inclusiv prin derularea acestui proiect. Au fost urmărite, în special: dezvoltarea resurselor umane, internaționalizarea, inovarea, întărirea cooperării între întreprinderi și universități. În continuare, după ce clusterul s-a consolidat ca structură, acest lucru fiind recunoscut și prin obținerea medaliei de bronz la nivel european, în etapa următoare, accentul va cădea pe sprijinirea membrilor, deci pe servicii cât mai personalizate acordate membrilor clusterului, inclusiv prin identificarea unor posibilități financiare pentru membri, promovarea exporturilor…acestea sunt provocările pe care clusterul PRO WOOD le are în perioada următoare”.

Adresându-se celor prezenți, președintele clusterului, Bagoly Miklós-Levente, a declarat: „Am avut un an foarte încărcat și fructuos (…). Vă promitem că vom duce mai departe viața noastră de cluster și vom lucra în continuare pentru întărirea încrederii în cluster, încrederii membrilor în cluster și ne vom concentra pentru a îmbunătăți, în continuare, activitatea”.

Primul pas în crearea Consorțiului clusterelor din domeniul lemnului

În cadrul conferinței de finalizare a proiectului, a fost semnat un protocol de colaborare între clusterul ”PRO WOOD” și membrii unor clustere și asociații din domeniul industriei lemnului din țară, acesta reprezentând primul pas în crearea unei platforme a clusterelor din industria lemnului și prelucrarea mobilei, unui consorțiu al clusterelor din domeniul lemnului.

Mai exact, protocolul a fost semnat între clusterul ”PRO WOOD” și Clusterul ”Regiofa” de la Odorheiu Secuiesc, Clusterul „Mobilier Transilvan” de la Cluj Napoca, Asociația Întreprinzătorilor din Gheorgheni – „ARBOR”, Clusterul „Harghita Wood” și Clubul Român de Mobilă.

„Noi credem că este foarte important ca asociațiile și clusterele din domeniul industriei lemnului să lucreze împreună, pentru că avem probleme asemănătoare, avem probleme arzătoare asemănătoare și prin semnarea acestui protocol, acestei platforme (nr. – de colaborare), dorim să întărim relația noastră cu celelalte clustere”, a declarat președintele clusterului „PRO WOOD”, Bagoly Miklós-Levente.

În cadrul conferinței, Vicepreședintele Asociației Clusterelor din Romania, Vajda Lajos, a prezentat momente privind constituirea Clusterului „PRO WOOD”, după care a susținut o prezentare pe tema cooperării și, mai exact, pe tema întăririi relației dintre clusterele din industria prelucrării lemnului și mobilei, respectiv pe tema creării platformei clusterelor din industria lemnului și prelucrarea mobilei.

Vicepreședintele Vajda Lajos a subliniat că este foarte important ca reprezentanții din domeniul silviculturii și prelucrării lemnului să conlucreze. Vajda Lajos a amintit că în acest sens, anul trecut s-a constituit Consorțiul Clusterelor din Regiunea Centru - consorțiu care contribuie la dezvoltarea echilibrată a Regiunii şi urmăreşte ca aceasta să devină cea mai competitivă regiune din România și să corespundă tendințelor internaționale.

„Dacă ne gândim doar la momentul actual și nu la viitor, atunci clusterul nu are nicio șansă. Trebuie să ne gândim la viitor (…). La nivel regional, am discutat despre implicarea clusterelor în dezvoltarea economică (…), dar, ca să fim vizibili, am format anul trecut, în 2014, Consorțiul Clusterelor din Regiunea Centru (…)”.

În ceea ce privește crearea platformei (consorțiului) clusterelor din industria lemnului și prelucrarea mobilei, Vajda Lajos a declarat că: „(…) După modelul textiliștilor, urmează crearea unei platforme în domeniul lemnului, precum și în alte domenii (…). Clusterele sunt pregătite pentru acest lucru (…)!”, a declarat vicepreședintele Asociației Clusterelor din Romania, Vajda Lajos.

Referindu-se la importanța semnării acestui protocol, președintele Asociației Clusterelor din România, Daniel Coșniță, a declarat: „Există la nivelul Asociației Clusterelor două direcții pe care le urmărim, și anume regionalizarea – pentru că clusterele sunt un demers la nivel regional; dorim crearea de consorții regionale ale clusterelor, în toate cele opt regiuni ale României. Până acum există (n.r – consorțiu) în Regiunea Centru, inițiat în special de către clusterele de aici, din județul Covasna, județ care este pe primul loc în ceea ce privește fenomenul clusterizării în România (…). O a doua direcție este crearea unor consorții sectoriale, și acest lucru îl avem în vedere, în special din prisma unor avantaje competitive prin colaborarea inter-sectorială, și până acum avem un consorțiu al clusterelor textile și iată că, prin acest pas, dorim să avem și în domeniul lemnului. Există mai multe clustere în domeniul lemnului, în România, și a fost făcut astăzi pasul acesta către întărirea colaborării între clusterele din domeniul lemnului”, a declarat – vineri – președintele Asociației Clusterelor din România, Daniel Coșniță.

Acesta a transmis membrilor clusterelor un mesaj: „Să persevereze! În România a fost greu, este greu în continuare, deoarece este o ruptură între realitatea economică și politicile economice care se elaborează din birou, dar acest dezavantaj se poate transforma într-un avantaj, pentru că, clusterele din România în general s-au creat de jos în sus și s-au creat nu datorită existenței unor posibilități de finanțare, ci ca rezultat al unei nevoi reale. De aceea, sunt într-o poziție foarte bună, din punctul acesta de vedere, chiar mai bună decât clustere din alte părți ale Europei, care au fost create de sus în jos, prin intervenția statului. Deci, este greu, nu este mai greu decât a fost până acum, nu va fi mai greu decât a fost până acum, și trebuie să persevereze pentru că acest tip de instrument (clusterul), este unul validat în practica economică pentru creșterea competitivității atât a membrilor, cât și la nivel regional”.

Din programul conferinței…

În cadrul conferinței, președintele clusterului, Bagoly Miklós-Levente, a vorbit despre importanța design-ului în industria mobilei și a prezentat unul dintre evenimentele recente cuprinse în programul clusterului - „Săptămâna design-ului”, de la Sfântu Gheorghe. În cadrul acesteia, ”PRO WOOD” a organizat un concurs de proiecte destinat tinerilor designeri.

După aceea, președintele Asociației Clusterelor din România, Daniel Coșniță, a prezentat câteva dintre posibilitățile actuale de finanțare și de accesare de proiecte destinate IMM-urilor.

Sursa: http://www.mesageruldecovasna.ro/economic/pasi-importanti-in-dezvoltarea-clusterului-pro-wood-printr-un-proiect-cu-cofinantare-europeana/