Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD” 2018 - 2020

Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD”

Clusterul Regional PRO WOOD din Industria Lemnului implementează proiectul "Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD” în regiunea Centru, finanțat de către UEFISCDI – Program 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ. Perioada de implementare a proiectului este între 1 iulie 2018 până la data de 30 iunie 2020.

Obiectivele proiectului:

Industria lemnului și a mobilei este considerată a fi unul dintre sectoarele cu rol economic important și influență asupra ocupării. Industria lemnului este o ramură tradițională în regiunea Centru, de tip “low skilled – low tech” al cărei principal motor de creștere a valorii adăugate este inovarea.
Proiectul Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD” își propune elaborarea agendei CDI a clusterului, contribuind la creșterea competitivității, a gradului de inovare al întreprinderilor membre, întărirea cooperării, crearea de noi produse inovative, cu o mai mare valoare adăugată și nu în ultimul rând creșterea internaționalizării.
PRO WOOD își propune să devină un actor important pe scena inovării la nivel regional, național și spațiul Dunărea în domeniul industria lemnului. Astfel, derulează o serie de activități pentru îmbunătățirea situației actuale, creează grupuri de lucru CDI, organizează evenimente de diseminare, oferă servicii de specialitate în vederea creșterii gradului și condițiilor de inovare în rândul companiilor. Prin proiect au fost deja organizate mai multe întâlniri specifice pentru membrii clusterului PRO WOOD cu scopul de a identifica noi idei de proiect de inovare. Prin elaborarea agendei strategice CDI, PRO WOOD va contribui la consolidarea industriei lemnului și mobilei ca un domeniu regional de excelență în regiunea Centru precum și la creșterea gradului de internaționalizare, prin integrarea clusterului în lanțuri și rețele internaționale. La sfârșitul perioadei de implementare vor fi elaborate noi proiecte comune, dezvoltând astfel cooperarea în și la nivel de cluster; se vor dezvolta noi produse/servicii și va crește de asemenea gradul de internaționalizare al clusterului PRO WOOD.

Activității:

1. Conferința de lansare a proiectului Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD”

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc pe 31.08.2018, la Reci, cu participarea mai multor reprezentanți ai instituțiilor, firmelor membre în cluster. În cadrul acestui eveniment a fost prezentat proiectul, obiectivele și activitățile acestuia de către managerul proiectului, Kádár Rezső. Discuțiile au continuat cu analiza situației actuale a clusterului, a produselor, tehnologiilor, serviciilor existente, în vederea adaptării acestora la nevoile pieței actuale. Rezultatele discuțiilor au fost în cele din urmă incluse în Activitatea 1.1 – Analiza situației actuale a industriei lemnului și mobilei.

2. Analiza a situației actuale a gradului de inovare al clusterului PRO WOOD

În 2013, PRO WOOD a fost primul cluster care a avut elaborată o strategie de dezvoltare a clusterului, fiind astfel un model pentru celelalte clustere din țară. Această strategie a fost revizuită în 2015, 2016 și în 2018.

Urmărind capitalizarea rezultatele deja obținute la workshop-uri, întâlniri cu membrii clusterului, chestionare de planificare strategică, s-a făcut o analiză a situației actuale a gradului de inovare ale clusterului PRO WOOD. Au fost consultați membrii clusterului cu privire la obiectivele si temele strategice ce ar trebui urmărite de către cluster odată cu revizuirea strategiei de dezvoltare. Astfel, a fost diseminat între participanți un chestionar menit să sondeze și să prioritizeze aceste teme, rezultând următoarea prioritizare: internaționalizarea membrilor din cluster; matchmaking și networking cu parteneri externi / promovarea clusterului; informare, comunicare și relații între membrii; obținerea de finanțări externe; dezvoltare tehnologică comună, transfer tehnologic și cercetare-dezvoltare; dezvoltarea resurselor umane (trening-uri, programe de formare vocațională, educație, etc.); dezvoltarea antreprenoriatului. S-a avut de asemenea în vedere documentul elaborat de către European Cluster Excellence – Minimum requirements for cluster organizations, utilizat pentru benchmarking-ul clusterului pentru BRONZE label în 2013, respectiv pentru SILVER label în 2016, s-au analizat indicatori precum: implicarea membrilor clusterului, compoziția acestora, maturitatea managementului clusterului și calificarea acesteia, contactul personal dintre management și membrii, nivelul de cooperare, ș.a. De asemenea au fost identificate câteva teme de interes pentru următoarea etapă, cea mai importantă fiind considerată INOVAREA, urmat de networking, internaționalizare, formare profesională, lobby și marketing.

3. Întâlnirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD”

Pe data de 16.11.2018 a avut loc la Sfântu Gheorghe prima întâlnire a grupului de lucru CDI, stabilit în cadrul seminarului de planificare strategică din data de 14-15.11.2018. Evenimentul s-a desfășurat în contextul implementării de către PRO WOOD a proiectului “Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PROWOOD – INNO WOOD” din cadrul PNIII, corespunzând activității A1.3 Studiu privind stabilirea obiectivelor CDI referitoare la dezvoltarea si producerea produselor/tehnologiilor/serviciilor vizate si a acestor produse/tehnologii/servicii ce urmează a fi dezvoltate in cadrul clusterului PRO WOOD.

  • Scopul grupului de lucru CDI este acela de a elabora strategia CDI a clusterului PRO WOOD.
  • Grupul de lucru CDI va coopera cu celelalte grupe de lucru înființate la nivelul clusterului.
  • Grupul de lucru va fi coordonat de către persoana desemnată aparținând managementului clusterului PRO WOOD.

4. Studiu de piață privind produsele, tehnologiile, serviciile noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului PRO WOOD

Prezentul studiu a fost elaborat de către clusterul PRO WOOD, în cadrul contractului nr. 6CLLS/2018, având ca obiect servicii de realizare a unui studiu de piață referitor la produsele/ tehnologiile/ serviciile/ noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului. Prezentul studiu analizeze cererea de produse din sector la nivel internațional, tendințele pieței, din punct de vedere comercial dar și al transferului tehnologic și inovării. Acest obiectiv a fost stabilit de către membrii clasterului văzând necesitatea planificării strategiile și direcțiile de dezvoltarea produsele noi, utilizarea tehnologiile innovative și serviciile mai adecvate. Studiul de piață aduce o perspectivă din partea „Cererii”, venind în completarea analizei situației actuale (punct de vedere bazat pe “Ofertă”). Rezultatul acestei activități este un studiu de piață asupra industriei lemnului și mobilei la nivel international.

Valoarea asistența financiară a proiectului (PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0027, 6CLLS/2018) este de în valoare de 350.000 RON. Numar contract: PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0027, 6CLLS/2018. Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD –”INNO WOOD”.

Link către pagina de web: UEFISCDI

Director Proiect: Kádár Rezső

Telefon/E-mail +40 726 343 436, prowoodcluster@gmail.com

Sediul: Str.Presei, Nr.4, Incubatorul de Afaceri - Sf. Gheorghe

Link către pagina de web: www.prowood.ro