BIO WOOD NET

Despre proiect 

”Rețea distribuită de cercetare-inovare industrială în parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în clusterul PRO WOOD – BIO WOOD NET”

Despre proiect:
În acord cu documentele strategice ale clusterului PRO WOOD, scopul proiectului este
acela de a crește gradul de competitivitate a membrilor clusterului PRO WOOD, in
special intreprinderi, bazat pe inovare și internaționalizare.
Obiectivul general al proiectului este acela de a crește capacitatea CDI la nivelul
clusterului PRO WOOD în domeniul bioeconomiei în vederea dezvoltării durabile a
sectorului forestier, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții.

Obiectivul Specific 1 Întărirea cooperării CDI între membrii clusterului PRO WOOD prin
achiziționarea de echipamente care să conducă la utilizarea inovativă a structurilor din
lemn in cadrul conceptului de glamping
Produsul realizat este o căsuță glamping din lemn, ecologică și care urmează a fi plasată într-
o ecolocație. Prin aceasta, implementarea proiectului va conduce la o inovare de produs,
acesta fiind complet o noutate pentru piața națională și relativ nou pe piața internațională.
Glamping este si un nou concept în turism și constă în îmbinarea libertății permise de
condițiile obișnuite de campare, cu luxul și confortul hotelurilor de 5 stele. Conceptul are și
o semnificație ”green”. Într-un glamping nu se pierde nimic, totul se reciclează. In plus,
obiectele din plastic nu fac parte din amenajarea interioara a acestor eco-stațiuni. In schimb,
există elemente confecționate din materiale biodegradabile, respectiv din lemn.
În același timp, implementarea proiectului va reprezenta o inovație organizațională, prin
crearea in parteneriat a unei rețele distribuita de cercetare-inovare industrială în
parteneriat pentru dezvoltarea durabilă la nivelul clusterului, prin localizarea multiplă a
echipamentelor CDI și intensificarea cooperării între firme. Proiectul este prietenos cu
mediul inconjurator, in conditiile actualei pandemii de COVID 19, cand populatia din zona
urbana migreaza catre zona rurala, oferind o mai mare atractivitate acesteia si oportunitati
de dezvoltare.

Obiectivul specific 2 Creșterea gradului de inovare al membrilor clusterului PRO WOOD
prin intermediul unor servicii de consultanță în domeniul inovării adecvate nevoilor
firmelor
Serviciile de consultanta in domeniul inovării (generare proiecte, audituri inovare,
cartografiere competente, export readiness, cursuri de formare profesionala si de cluster
management) vor fi complexe si diversificate, pornind de la seminarii de generare proiecte
inovatoare in parteneriat pentru instruirea IMM-urilor in domenii de specializare inteligenta
(bioeconomie, turism, TIC etc) dar si de management al inovarii, realizarea de audituri de
inovare pentru IMM-uri membre in cluster, realizare de Competence Mapping care sa
identifice nevoile de dezvoltare ale intreprinderilor în vederea stimulării inovării si
cooperării în cluster, seminarii de export readiness în care se analizează potențialul de
internaționalizare din punct de vedere al pieței țintă, instrumentelor de promovare, politici
de preț etc. Serviciile de consultanta vor viza si reacreditarea ESCA Gold a Clusterului PRO
WOOD ca urmare a cresterii performantei managementului de cluster si a serviciilor pe care
clusterului le va oferi membrilor datorita implementarii proiectului. Acest obiectiv specific
va avea in vedere si analiza lantului de valoare in industria lemnului, respectiv posibilitatea
ca IMM-urile sa identifice si sa inteleaga operatiunile care creaza valoare adaugata pe lantul
de productie de la furnizor la client.
.Obiectiv specific 3 Întărirea coeziunii si creșterea numărului de membri ai clusterului
PROWOOD prin facilitarea colaborării si promovarea clusterului la nivel regional, național
si internațional
Promovarea activitatilor de inovare la nivel regional, national si international ce se vor
desfasura in cadrul proiectului precum si intarirea colaborarii intre membrii vor contribui
la cresterea atractivitatii clusterului PRO WOOD si a numarului de membrii din sectoare
conexe (creative si culturale, turism etc).

La nivelul clusterului PRO WOOD au fost identificate o serie de probleme care justifica
interventiile si actiunile planificate in cadrul prezentului proiect. Acestea sunt:
La nivel de infrastructură, lipsa echipamentelor performante intr-un domeniu esențial si
necesare activităților CDI în vederea obținerii căsuței glamping din lemn, produs dezvoltat
în comun la nivelul clusterului conduce la consecințe negative, după cum urmează:

 • Imposibilitatea functionalizarii si eficientizării întregului potențial de cercetare
  aplicativa a clusterului PRO WOOD;
 • Imposibilitatea dezvoltării unei productii pentru export, pentru care exista piete
  garantate (Franta, Italia, tari nordice etc) ;
 • Acces dificil sau limitat (ca urmare a lipsei infrastructurii competitive) la proiecte de
  cercetare nationale si internationale pentru parteneriate in consorții in vederea
  depunerii de proiecte europene/ nationale, cu atragerea de fonduri prin proiecte de
  cercetare si publicatii ISI si/sau brevete ;
 • Nedeservirea unei nevoi identificate a clienților din România, aceea de a combina
  cerințele unor activități de recreere și turism cu integrarea armonioasă în mediul
  înconjurător, cu implicații negative asupra calității vieții, în special în condițiile
  consecințelor actualei pandemii covid 19 ;
 • Impozibilitatea dezvoltării unei baze de cercetare performante care să faciliteze
  cooperarea intersectorială, interregională și internațională.

Un alt aspect care justifica intervenția tine de necesitatea creșterii gradului de
competitivitate al firmelor membre.
Cu toate că în ultima perioadă, activitățile în sprijinul inovării au fost intensificate la nivelul
clusterului, fapt recunoscut prin acordarea medaliei de aur pentru excelența în
managementul de cluster de către Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor, există
în continuare o nevoie de consolidare pe plan intern și extern a ecosistemului regional de
inovare reprezentat de cluster. Din acest punct de vedere, proiectul susține creșterea
gradului de inovare la nivelul membrilor, care va conduce la extinderea lanțului valoric,
implicând și activități de formare in domeniile de interes, cum este cel al utilizării
inteligentei artificiale in industria lemnului,

În fine, din punct de vedere organizațional, pentru a putea atinge o masă critică de firme
cu un grad ridicat de inovare, este necesară promovarea activităților clusterului și
extindere a comunității locale forestiere, creșterea vizibilității pe plan intern și
internațional. Implementarea proiectului BioWoodNet prin investițiile in infrastructura ale
proiectului, completate de activitățile de inovare si animare ale membrilor clusterului vor

permite promovarea si dezvoltarea de noi activități si/sau direcții de cercetare care vor
contribui la crearea de valoare adăugata din punct de vedere științific si economic.

Implementarea proiectului BioWoodNet prin investitiile in infrastructura, proiectului,
completate de activitatile de inovare si animare ale membrilor clusterului vor permite
promovarea și dezvoltarea de noi activitati si/sau directii de cercetare care vor contribui la
crearea de valoare adăugata din punct de vedere științific și economic.

Valoarea adăugată din punct de vedere științific:

 • Dezvoltarea unei baze de cercetare aplicative moderne si inovative pentru sectorul
  forestier din Romania si colaborarea interregională, intersectorială și internațională,
  in beneficiul final al clienților;
 • Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea conceptului de Eco-inovare in
  industrie;
 • Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderilor din cluster;
 • Crearea premiselor pentru dezvoltarea de colaborari de cercetare nationale si
  internationale pentru parteneriate în consorții în vederea depunerii de proiecte
  europene/ naționale, cu atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare si publicatii
  ISI si/sau brevete
 • Crearea unei infrastructuri de top pentru formarea studenților, masteranzilor,
  rezidenților și tinerilor specialiști, ai universităților partenere și, implicit, creșterea
  vizibilitatiiUniversitatii Transilvania din Brasov și a Universității Babes Bolyai,
  respectiv a Facultăților de silvicultura si de prelucrarea lemnului, la nivelul regiunii
  Centru și, implicit, al Romaniei.
 • Crearea unei baze de cercetare pentru proiecte si studii in colaborari nationale si
  internationale.

Valoarea adăugată din punct de vedere economic:

 • accesul clientilor la un produs de top in domeniu (glamping) si la un concept nou
  pentru firme si piață
 • dezvoltarea eco-turismului care va fi exploatat la maximum, in relatia cu mediul
  inconjurator
 • cresterea competitivitatii IMM-urilor din sectorul industriei lemn-mobilă

Noi direcții de cercetare si activitati

 • Utilizarea lemnului folosind metoda cascade
 • Digitalizare (Industrie 4.0) în industria lemnului și soluții inovative
 • Dezvoltarea prin inovare a fluxului tehnologic
 • Creșterea de capacitate de producție cu tehnologii inovative (automatizare, CNC,
  robotizare)
 • Bioeconomie

Proiectul BioWoodNet prin produsul inovativ pe care il va dezvolta va constitui un exemplu
de buna practica in domeniu si va atrage parteneri nationali si internationali pentru a
dezvolta zone de glamping atat in tara, cat si in strainatate, dar si pentru dezvoltare de noi
produse, tehnologii, servicii Totodata, prin acest proiect se vor crea locuri de munca in
intreprinderi si se va diversifica domeniul lor de activitate.

Prin proiect, se urmărește organizarea unui lanț valoric complex în industria prelucrării
lemnului, în scopul valorificării materiei prime lemnoase locale prin implicarea proprietarilor
de păduri precum și a composesoratelor care asigură materia primă pentru industria
prelucrătoare într-un mod transparent și sustenabil. În scopul realizării obiectivelor
proiectului, luând în considerare schimbările climatice se urmărește adaptarea speciilor,
astfel încât să poată rezista la schimbările climatice din zilele noastre. Pentru a realiza acest
obiectiv și support de cercetare etse nevoie de o tehnologie modernă care a beneficiat de
transferul de rezultate a cercetărilor. Această tehnologie se numește producerea puieților
forestieri prin metoda containerizată. Metoda implică o serie de soluții tehnologice care
mărește șansa și eficența de a produce puieți forestieri din specii autohtone cu o calitate
superioară de cel existent actualmente pe piață și implicit o rată de supraviețuire mult
ridicată față de cele existente. Concret se produc puieți forestieri cu rădăcină protejată, apți
de plantat. Față de tehnologia existentă acești puieți pot fi produși în loc de 3-5 ani în 1 max
2 sezoane de vegetație datorită automatizării și tehnologiei de ultimă generație. Prin
producerea puieților forestieri containerizați putem reduce timpul necesar instalării, reușitei

plantației și chiar durata în care o plantație atinge stadiul de masiv închis de la 7-12 ani la 4-
7 ani, punctual în care acesta este recunoscut ca și pădure independentă.
Investiția constă în înființarea unei pepiniere de ultimă generație cu anexe necesare
tehnologiei de producer a puieților containerizați de calitate superioară. Specii produse vor
fi cele foioase forestiere autohtone care la momentul actual nu se găsesc sub forma acestui
produs.

Cele mai recente știri