Tofer Srl.


  • Prelucrarea lemnului

527185, Zagon, str. Principală, 97/A

Judetul Covasna

Reprezentant: Török Ferenc

Contact

E-mail: email

Produse şi servicii: Semifabricate din lemn, Prelucrare primară a lemnului, cherestea.