Obținerea medaliei de GOLD pentru excelența în management de către clusterul PRO WOOD

Obținerea medaliei de GOLD pentru excelența în management de către clusterul PRO WOOD Echipa de management a clusterului a avut întâlniri de lucru periodice cu experți ESCA, analizând indicatorii de excelență, stabilind domeniile în care trebuie îmbunătățită activitatea clusterului. Îmbunătățirea a fost făcută în cei doi ani de implementare a proiectului Inno Wood, în timp ce medalia de aur pentru excelență în managementul clusterului, a fost obținută de clusterul PRO WOOD. Ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a crea clustere de talie mondială în Europa prin intermediul excelenţei în managementul de cluster, Comisia a lansat în 2009, în cadrul Programului CIP, Iniţiativa pentru Excelenţa Clusterelor în Europa: European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Pentru a continua succesul acestei iniţiative pan-europene care a reunit 13 parteneri din 9 ţări europene, a fost creat ESCA – Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor la sediul VDI/VDE IT, Berlin: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Astăzi ESCA reuneşte experţi în domeniul clusterelor din 27 ţări. Sistemul de acreditare a excelenţei managementului de cluster conţine trei nivele: bronz, argint, aur. Eticheta Gold Quality Label, a cărei obţinere se urmăreşte ca rezultat al prestării serviciilor de spijinire a inovării, constituie o certificare a calităţii managementului şi a serviciilor pe care clusterul le pune la dispoziţia membrilor săi, o garanţie a integrării, pe de o parte a clusterului în sistemul de inovaţie, iar pe de altă parte, o certificare a faptului că acţiunile de inovare întreprinse în modul de organizare, modul de luare a deciziilor, metodele de management, de realizare a transferului de tehnologie şi diseminare a cunoştinţelor contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile. În vederea pregătirii sesiunii de benchmarking pentru Gold Label, echipa de management a clusterului a avut întâlniri de lucru regulate cu experții ESCA, analizând indicatorii de excelență, stabilind domeniile unde activitatea clusterului trebuie îmbunătățită. Îmbunătățirea s-a realizat pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului, concretizându-se în obținerea medaliei de GOLD pentru excelența în management de cluster, de către clusterul PRO WOOD.

Cele mai recente știri