FORESDA – Producția de Mobilă este între cele mai Inovative Subsectore

FORESDA – Producția de Mobilă este între cele mai Inovative Subsectore Inovația este cheia pentru menținerea competitivității și dezvoltării durabile – Aceasta este una dintre principalele concluzii ale reuniunii consorțiului a proiectului FORESDA, care a fost organizată în luna septembrie 2018 în orașul german Bad Badbad. Inovația este cheia pentru menținerea competitivității și dezvoltării durabile – Aceasta este una dintre principalele concluzii ale reuniunii consorțiului a proiectului FORESDA, care a fost organizată în luna septembrie 2018 în orașul german Bad Badbad. Orașul este situat în regiunea Baden-Württemberg, care este renumit de Pădurea Neagră, principalul lanț muntos al regiunii. Întâlnirea a durat trei zile și a fost dedicată subiectelor proiectului, iar după mai multe discuții legate de starea actuală a nivelului de cercetării și dezvoltării în industria lemnului din regiunile proiectului, partenerii au fost deacord că inovarea este forța cheie care va asigura sustenabilitatea în dezvoltarea pe termen lung a regiunii Dunării. Cercetările de piață din cadrul proiectului au arătat că cea mai ridicată activitate în implementarea inovațiilor trebuie observată în subsectorul de producție de mobilă (62%), iar cea mai mică în silvicultură și prelucrarea lemnului (15%). Cu toate acestea, exact procesele din aceste două subsectoare sunt adesea subestimate, deși au o importanță crucială în contribuția la competitivitatea industriilor bazate pe produse lemnoase. Vizita de studiu a fost, de asemenea, o oportunitate de a învăța de la cei mai buni: a găzduit reprezentanți ai unora dintre cele mai interesante proiecte UE în curs de desfășurare (ROSEWOOD, AlpLinkBioEco, TripleWood) și instituții (SteinBeis Europa Zentrum, BioPro, ProHolz Baden Württemberg). Consorțiul Foresda a vizitat și CyberForum, partenerului principal cu sediul în orașul Karlsruhe, care este considerată unul dintre cele mai inovatoare orașe germane. CyberForum este o organizație non-profit, care sprijină cu fermitate întreprinderile din industria IT și industria de înaltă tehnologie în toate etapele dezvoltării lor. Deosebit de interesantă a fost și vizita la laboratoarele ”Living Labs” – realizat de institutul de cercetare FZI (Centrul de Cercetare pentru Tehnologia Informației -Research Center for Information Technology). Facilitățile lor de cercetare se ocupă cu unele dintre cele mai interesante domenii de cercetare precum automatizarea inteligentă, mobilitatea, automobile, robotica, energia și case. Abordarea intersectorială, care este unul dintre accentele principale ale proiectul FORESDA, este din ce în ce mai importantă pentru dezvoltarea durabilă a economiei în regiunea Dunării. În consecință, FORESDA dezvoltă zece proiecte pilot legate de trei domenii tematice: 1 .construcții și mobilier inteligente și durabile, 2. produse și materiale inovatoare bazate pe materiale bio și 3. eficiență energetică. Proiecte pilot ar trebui să conducă la apariția de noi lanțuri de valoare intersectoriale și la o eficiență sporită a activităților de cercetare și inovare în colaborare. Implementarea proiectului Foresda a început în ianuarie 2017 și au fost deja obținute câteva rezultate interesante. Mai multe informații despre piloți vor fi prezentate în următoarea întâlnire a proiectului, care va fi organizată la Belgrad, la începutul lunii noiembrie a acestui an. * Datele au fost colectate în 2017, în cadrul sondajului efectuat în cadrul fiecărei regiuni a proiectului, între companiile de prelucrare a lemnului și alte părți interesate relevante ale sectorului. Pe baza acestor date, precum și a altor analize regionale, parteneri din proiectul FORESDA au dezvoltat o strategie transnațională la nivel intersectorial, care abordează nevoile identificate pentru dezvoltarea durabilă și o creștere a activităților de cercetare și dezvoltare în ceea ce privește sistemele de inovare regionale, care vizează îmbunătățirea condiții cadru pentru lanțurile valorice intersectoriale bazate pe industria lemnului.

Cele mai recente știri