FORESDA – Conferință în Inovație și colaborare inter-sectorială în Opatija, Croația

FORESDA – Conferință în Inovație și colaborare inter-sectorială în Opatija, Croația La data de 4 iunie 2019 a fost organizată la Opatija o conferință cu titlul „Lemn și inovație”. La conferința tema principală era inovație care rezultă din colaborarea industriilor bazate pe lemn cu alte industrii. La data de 4 iunie 2019 a fost organizată la Opatija o conferință cu titlul „Lemn și inovație”. La conferința tema principală era inovație care rezultă din colaborarea industriilor bazate pe lemn cu alte industrii. Principalele obiective al conferinței au fost: Prezentarea oportunitățiilor de a crea produse inovative în cadrul industriei lemnului sau prin colaborare cu alte industrii. Intensificarea conexiunilor între companii și instituții de sprijin conecate cu industria lemnului. Prezentarea de proiecte inovatoare și metodologia posibilă privind modul de dezvoltare a inovațiilor în practică. Stimularea colaborării dintre IMM-urile din industria lemnului și alte industrii. În cadrul conferinței, a avut loc un eveniment de întâlnire tip B2B cu scopul de a promova interacțiunea companiilor participante și a altor entități în jurul activităților, produselor și serviciilor lor. Toți participanții interesați au avut posibilitatea de a-și prezenta afacerile atât pentru potențiali parteneri, cât și pentru noile piețe posibile. Conferința a găzduit, de asemenea, un atelier privind prezentare inovaților din domeniul iar evenimentul B2B a oferit oportunitate de interacțiune între următoarele părți interesate relevante: 1. Silvicultura, industria prelucrării lemnului, construcția din lemn, producția de mobilă, producția de uși și ferestre, biomasă din resurse forestieră și toate celelalte sectoare ale industria lemnului 2. Agricultură și construcție în sector, turism, IT, textile, materiale plastice, metal și toate celelalte sectoare cu potențial de a dezvolta inovații împreună cu silvicultură și prelucrarea lemnului 3. Instituții și organizații de sprijin (CDI, clustere, factorii de decizie relevanți, educație, agenții de dezvoltare regională, instituții financiare etc.). Conferința a fost organizată de Consorțiul FORESDA și cu sprijinul clusterului CROATIAN WOOD CLUSTER.

Cele mai recente știri