Agenda strategică CDI preliminară

Agenda strategică CDI preliminară Pe baza situației actuale și a studiului de piață s-a început elaborarea agendei strategice CDI a clusterului. Însă, pentru demararea acestui proces s-a organizat un seminar de planificare strategică cu participarea membrilor clusterului. Pe baza situației actuale și a studiului de piață s-a început elaborarea agendei strategice CDI a clusterului. Însă, pentru demararea acestui proces s-a organizat un seminar de planificare strategică cu participarea membrilor clusterului. Seminarul a cuprins 3 părți, și anume: Prezentarea rezultatelor analizei preliminare și a studiului de piață Evaluarea stadiului actual de implementare a strategiei PRO WOOD Stabilirea grupului de lucru Rezultatele analizei preliminare și a studiului de piață. Studiului de piață, privind produsele, tehnologiile, serviciile noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului PRO WOOD, prin care s-a analizat situația industriei lemnului pe plan județean, național și european totodată s-au stabilit direcțiile prin care se pot aborda sisteme inovatoare în cadrul industriei lemnului. Evaluarea stadiului actual de implementare a strategiei PRO WOOD În prealabil, membrilor clusterului PRO WOOD le-au fost distribuite chestionare pentru a sonda gradul de relevanță a obiectivelor și temelor cuprinse în Strategia de dezvoltare a clusterului, ediția 2018. Principalele teme de dezvoltare în funcție de importanță sunt următoarele: internaționalizarea membrilor din cluster; matchmaking și networking cu parteneri externi / promovarea clusterului; informare, comunicare și relații între membrii; obținerea de finanțări externe; dezvoltare tehnologică comună, transfer tehnologic și cercetare-dezvoltare; dezvoltarea resurselor umane (training-uri, programe de formare vocațională, educație, etc.); dezvoltarea antreprenoriatului. Seminarul a avut loc pe data de 14-15.11.2018, la Sfântu Gheorghe De asemenea, în cadrul acestui eveniment, s-a stabilit grupul de lucru CDI. Pe data de 16.11.2018 a avut loc la Sfântu Gheorghe prima întâlnire a grupului de lucru CDI, stabilit în cadrul seminarului de planificare strategică din data de 14-15.11.2018. S-au stabilit atribuțiile grupului de lucru CDI: 1.Scopul grupului de lucru CDI este acela de a elabora strategia CDI a clusterului PRO WOOD. 2. Grupul de lucru CDI va coopera cu celelalte grupe de lucru înființate la nivelul clusterului. 3. Grupul de lucru va fi coordonat de către persoana desemnată aparținând managementului clusterului PRO WOOD. A fost de asemenea stabilit un calendar de activități pentru perioada imediat următoare, prima activitate fiind elaborarea agendei strategice CDI preliminare.

Cele mai recente știri