Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD –”INNO WOOD”

Clusterul PRO WOOD derulează în perioada 01.07.2018 – 30.06.2020 un proiect finanțat în cadrul PNIII – Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI; Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – pentru creșterea productivității la nivelul întreprinderilor prin CDI. Organizare și dezvoltare cluster inovativ cu titlul Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD – ”INNO WOOD”

Industria lemnului și a mobilei este considerată a fi unul dintre sectoarele cu rol economic important și influență asupra ocupării. Este o ramură tradițională, de tip “low skilled – low tech” al cărei principal motor de creștere a valorii adăugate este inovarea. Proiectul Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD–”INNO WOOD” își propune elaborarea agendei CDI a clusterului, contribuind la creșterea competitivității, a gradului de inovare al întreprinderilor membre, întărirea cooperării, crearea de noi produse inovative, cu o mai mare valoare adăugată și nu în ultimul rând creșterea internaționalizării.

PRO WOOD își propune să devină un actor important pe scena inovării la nivel regional, național și spațiul Dunărean. Astfel, va derula o serie de activități pentru îmbunătățirea situației actuale, va crea grupuri de lucru CDI, va organiza evenimente de diseminare, va oferi servicii de specialitate în vederea creșterii gradului și condițiilor de inovare în rândul companiilor. Prin elaborarea agendei strategice CDI, PRO WOOD va contribui la consolidarea industriei lemnului și mobilei ca un domeniu regional de excelență în regiunea Centru precum și la creșterea gradului de internaționalizare, prin integrarea clusterului în lanțuri și rețele internaționale. La sfârșitul perioadei de implementare vor fi elaborate noi proiecte comune, dezvoltând astfel cooperarea în și la nivel de cluster; se vor dezvolta noi produse/servicii și va crește de asemenea gradul de internaționalizare al clusterului PRO WOOD.

Prezentare generală
Analiza preliminară a industriei lemnului din județul Covasna